//-->
İçerik: Eğlence & WebMaster
Menu
eurobest.tr.gg

BonJuan-62.Tr.Gg ---- Alemin En Kral Sitesi

İngilizce Ders Anlatımları-Passive Voice(with Simple Pres. Tense)

Passive cümleler, gerçek öznesi olmayan cümlelerdir. Türkçe bilgisindeki karşılığı edilgen cümlelerdir. Passive bir cümlede, zamana göre yardımcı fiil ve fiilin 3. hali kullanılır.
Bu derste öğreneceğimiz simple present tense yani geniş zaman cümlelerini nasıl edilgen yapacağımız anlatılmaktadır.

1. Active My mother cooks meal everyday. (Annem her gün yemek pişirir.)(Etken)
2. Passive Meal is cooked by my mother everyday. (Yemek her gün annem tarafından pişirilir.) (Edilgen)
** 1. cümle aktif, yani etken bir cümledir. Öznesi vardır, "my mother" dır. 2. cümle ise pasif yani edilgendir, bu cümlenin öznesi "meal" yani "yemek" tir.
2. cümlede pişirmek anlamında olan "cook" fiilinin pasif olması için üçüncü hali kullanılmıştır.

Ayrıca, fiilden önce geniş zamanın yardımcı fiillerinden biri olan "is" kullanılmıştır.

** Bu arada geniş zamanın diğer yardımcı fiillerini hatırlatalım: "am , is , are" geniş zaman yardımcı fiilleridir, pasif cümlelerde öznelerde sonra kullanılır. "I" öznesinde "am" , "He, She, It" öznelerinde "is", "You, We, They" öznelerinde ise "are" yardımcı fiili kullanılmaktadır. Mutlaka da fiilin üçüncü hali kullanılmalıdır
                Example Sentences
1. Photographers take photographs.(Fotoğrafçılar fotoğraflar çeker.)
Photographs are taken by* photographers.(Fotoğraflar fotoğrafçılar tarafından çekilir.)

2. Ahmet washes his father"s car every weekend. (Ahmet her hafta sonu babasının arabasını yıkar.)
His father"s car is washed by Ahmet every weekend. (Babasının arabası her hafta sonu Ahmet tarafından yıkanır.)

3. Ayşe studies Maths every day. (Ayşe her gün matematik çalışır.)
Maths is studied by Ayşe every day. (Matematik her gün Ayşe tarafından çalışılır.)

4. My mother cooks meat every day. (Annem her gün et pişirir.)
Meat is cooked by her every day. (Et her gün annem tarafından pişirilir.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* By : tarafından : Cümleden belirtilen işin kim tarafından yapıldığını söylemek istiyorsak "by" kullanırız.

I --------> me
You --------> you
He --------> him
She --------> her
It --------> its
We --------> us
They --------> them

Pasif cümlelerde işi yapan kişileri belirtirken her zaman isim söylemeyebiliriz. Özneler de dikkate alınabilir, fakat "by" dan sonra özneleri aynen değil de yukarıda gösterildiği gibi kullanmamız gerekmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Nurses look after patients. (Hemşireler hastalara bakarlar.)
Patients are looked after by them. (Hastalar onlar tarafından bakılır.)

6. Farmers grow vegetables and fruits.(Çiftçiler sebze ve meyve yetiştirir.)
Vegetables and fruits are grown by them.

7. Susan sings English songs. (Susan İngilizce şarkılar söyler.)
English songs are sung by her. (İngilizce şarkılar onun tarafından söylenir.)

8. A mechanic repairs cars. (Bir tanirci arabaları tamir eder.)
Cars are repaired by him. (Arabalar onun tarafından tamir edilir.)

Negative Form (Olumsuz Hali)

Simple Present Tense" teki pasif cümlelerin olumsuzu yardımcı fillere "not" takısı getirilerek yapılır. Fiilin yine 3. hali kullanılır.

1. His father"s car is not (isn"t) washed by Ahmet every weekend.
(Babasının arabası her hafta sonu Ahmet tarafından yıkanmaz.)

2. Maths isn"t studied by Ayşe every day.
(Matematik her gün Ayşe tarafından çalışılmaz.)

3. Meat isn"t cooked every day.
(Her gün et pişirilmez.)

Son 5 Saat İçinde 10 ziyaretçi (31 klik) buradaydı!..
Web Stats
Forum