//-->
İçerik: Eğlence & WebMaster
Menu
eurobest.tr.gg

BonJuan-62.Tr.Gg ---- Alemin En Kral Sitesi

İngilizce Konu Anlatımları-Have got/Has got

HAVE GOT/HAS GOT
Positive Form (Olumlu Hali)

Have got ya da has got İngilizce de sahip olduğumuz şeyleri anlatmak için kullanılmaktadır. Bir arabaya, 2 kız kardeşe, 5 kitaba sahip olduğumuzu söylemek için örneğin.
Bir cümlede have got mı yoksa has got mı kullanacağımız cümlenin öznesine bağlıdır. Örnek cümlelere bakalım.

* I have got a pencil.
* You have got a schoolbag
* We have got four story books.
* They have got a laptop.
* He has got three pens.
* She has got two pencil sharpeners.
* It has got four legs.

Örnek cümlelerde de görüldüğü gibi öznelere göre kullanım değişmektedir. 
  Short Form (Kısa Hali)
Cümle içinde have got ve has got kısaltılmış olarak ta kullanılabilir.

* I ve got a pencil.
* You ve got a schoolbag
* We ve got four story books.
* They ve got a laptop.
* He s got three pens.
* She s got two pencil sharpeners.
* It s got four legs.

Negative Form (Olumsuz Hali)
Have got ve has got ın olumsuz hali have ve has e not takısı getirilerek yaplımaktadır.

* I have not got a pencil.
* You have not got a schoolbag.
* He has not got three pens.

Olumsuz anlam katan bu not takısı yukardaki gibi kullanılmasının yanında, kısaltılmış hali daha yaygın bi şekilde kullanılmaktadır:

* We havent got four story books.
* They havent got a laptop.
* She hasnt got two pencil sharpeners.
* It hasnt got four legs.

Question Form (Soru Hali)

Sahiplik belirten cümlelerin soruları ve bu soruların cevapları şu şekilde oluşturulmaktadır:

* I have got a pencil.
Have I got a pencil?
Yes, you have. (Olumlu cevap)
No, you have not. (Olumsuz cevap)
* You have got a schoolbag
Have you got a schoolbag?
Yes, I have.
No, I have not.
* We have got four story books.
Have we got four story books?
Yes, we have.
No, we have not.
* They have got a laptop.
Have they got a laptop?
Yes, they have.
No, they have not.
* He has got three pens.
Has he got three pens?
Yes, he has.
No, he has not.
* She has got two pencil sharpeners.
Has she got two pencil sharpeners?
Yes, she has.
No, she has not.
* It has got four legs.
Has İt got four legs?
Yes, it has.
No, it has not.




İngilizce öğrenmeli miyim, ingilizce zor mudur, ingilizce dersleri zor geliyor, ingilizce ne kadar sürede öğrenilir nerden çıktı bu ingilizce, ingilizce öğrenipte napıcam, ingilizce hızlı öğrenilir mi, ingilizce kolay öğrenilir mi ingilizce kurslarına gitmeli miyim, kursun faydası olur mu, ingilizce kursları pahalı mıdır, ingilizce kursuna verdiğim para boşa gider mi Kursa gitmeden ingilizceyi kendim öğrenebilir miyim, hangi kursa gitmeliyim, özel ingilizce dersi almalı mıyım özel dersin faydası olur mu, ingilizce sınavlarına nasıl hazırlanmalıyım, yurt dışında ingilizce öğrenmek daha mı kolaydır

Arkadaşlar ingilizce öğrenmek istiyorsanız kafanızı yukardaki sorulardan arındırın bu soruların cevabı basit, ingilizceyi öğrenmenizin kesinlikle size yararı olacaktır ve ingilizceyi yardım almadan öğrenemezsiniz. Bu yardımı okulunuzdaki ingilizce öğretmeninizden, dersanenizden, sitemiz ve diğer internet kaynaklarından alabilirsiniz. Kısa sürede ingilizce öğrenmek hayaldir, en az bir iki sene sıkı çalışmanız gerekir



Son 5 Saat İçinde 12 ziyaretçi (116 klik) buradaydı!..
Web Stats
Forum