//-->
İçerik: Eğlence & WebMaster
Menu
eurobest.tr.gg

BonJuan-62.Tr.Gg ---- Alemin En Kral Sitesi

Tunceli Hamamları

Hamamı Atik (Eski Hamam) (Çemişgezek)

Tunceli ili Çemişgezek ilçe merkezinde, çarşı içerisinde bulunan bu hamamın giriş kapısı üzerinde biri Türkçe, diğeri de Arapça olmak üzere iki kitabesi bulunmaktadır. Arapça olan kitabede Uzun Hasan’ın oğlu Yakup Bahadır Han’ın ismi geçmektedir. Ancak onun tarafından yaptırıldığı da belirtilmemiştir. Türkçe kitabede ise Hacı Ali Ağa tarafından 1762–1763 yılında onarıldığı yazılıdır. Bu durumda hamamın XV. yüzyılda yapıldığı ve XVIII. yüzyılda da onarıldığı anlaşılmaktadır.

Akkoyunlu dönemine tarihlenen hamam kesme ve moloz taştan yapılmış yer yer de tuğlalar kullanılmıştır. Giriş kısmı onarımlar sırasında değiştirilmiştir. Küçük bir kapıdan oldukça geniş bir mekâna, oradan da soyunmalık kısmına geçilmektedir. Soyunmalıktan sonra ılıklık ve sıcaklık bölümleri gelmektedir. Ilıklık kısmı kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri küçük bir kubbe ile örtülüdür.

Sıcaklık haç planlı olup, üzeri merkezi bir kubbe, yanları da beşik tonozlarla örtülüdür. Sıcaklığı boydan boya külhan kısmı kesmektedir.


Yeni Hamam (Çemişgezek)

Tunceli ili Çemişgezek ilçesinde bulunan bu hamam kitabesinden öğrenildiğine göre, Bayramoğlu Hacı Hüseyin tarafından h. 1113 (1701–1702) yılında yaptırılmıştır.

Kesme ve moloz taştan yapılan hamam soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Plan olarak Eski Hamam’a benzemektedir. Eski Hamam onarımlar nedeniyle özelliğini büyük ölçüde yitirmiş olmasına rağmen, Yeni Hamam özgünlüğünü korumuştur. Giriş kapısının yan yüzlerinde Güneydoğu Anadolu’nun karakteristik taş işçiliği ile karşılaşılmaktadır. Yuvarlak kemerli bir eyvan içerisindeki girişten sonra üzeri kubbeli soğukluk kısmına geçilmektedir. Ilıklık ve sıcaklık kubbeli olup, 1970’li yıllara kadar faal durumda idi. 

Son 5 Saat İçinde 16 ziyaretçi (60 klik) buradaydı!..
Web Stats
Forum